Ligue 2 Mobilis – RESERVES : Résultats de la 5e journée

Résultats des matches de la 5e journée du championnat de Ligue 2 -RESREVES -disputés le vendredi 29 septembre

CRB Ain Fekroun - CA Batna 1/1

RC Relizane - JSM Skikda 0/1

WA Tlemcen - MC Saida 0/0

CABB Arreridj - MO Bejaia 2/0

A Bou Saada - MC El Eulma 2/1

RC Kouba - AS Ain M'lila 2/0

JSM Bejaia - ASO Chlef 0/0

GC Mascara - ASM Oran 1/4